Laisvos darbo vietos

1. Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (pareigybės lygis A2) nuo 2023 m. sausio 2 d.:

Darbo vieta – Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla (Taikos g. 189, 05209 Vilnius).
Pareigybės pavadinimas – pradinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis – 36 val. per savaitę.
Darbo sutarties rūšis  – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas;
– pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
– turėti kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.
Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 12 d. (įskaitytinai) adresu Taikos g. 189, 05209
Vilnius.
Tel. (8 5) 246 0740.
El.paštas rastine@vyturio.vilnius.lm.lt
Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus ar jų kopijas elektroniniu paštu, pristatyti
asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir
sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos pokalbio data ir laikas bus praneštas individualiai.

 


2. Informacija apie laisvą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams darbo vietą

Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (pareigybės lygis A2) nuo 2023 m. sausio 2 d.:
Darbo vieta – Vilniaus „Vyturio" pradinė mokykla (Taikos g. 189, 05209 Vilnius).
Pareigybės pavadinimas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams.
Darbo krūvis –  40 val. per savaitę.
Darbo sutarties rūšis  – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai  - aukštasis universitetinis išsilavinimas (A2 lygis);
                                             - darbo ir  priešgaisrinės saugos žinių pagrindai;
                                             - turėti skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
Privalumas –  viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
                     -  civilinės saugos žinių  pagrindai.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę (VATAR) sistemą adresu: https://www.vataras.lt/vtis
iki 2023 m. sausio 5 d. (įskaitytinai) adresu Taikos g. 189, 05209 Vilnius.

Kontaktinė informacija:
tel.  (8 5) 246 0740;
el. paštas rastine@vyturio.vilnius.lm.lt

 

 

Atnaujinta: 2022-12-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45