LOGOPEDAS

Informacija apie laisvą logopedo darbo vietą

Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla skelbia atranką logopedo pareigoms užimti (pareigybės lygis A2) nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.:

Darbo vieta – Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla (Taikos g. 189, 05209 Vilnius).
Pareigybės pavadinimas – logopedas.

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 etatas).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis išsilavinimas (bakalauro, magistro);
                                                            - logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija;
                                                            -  yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį;
                                                            - yra baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją);
                                            
 - turėti kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Siūlome – lankstų nekontaktinių valandų grafiką.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 28 d. (įskaitytinai) adresu Taikos g. 189, 05209 Vilnius.
Tel. (8 5) 246 0740
El. paštas rastine@vyturio.vilnius.lm.lt
Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus ar jų kopijas elektroniniu paštu, pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos pokalbio data ir laikas bus praneštas individualiai.

Atnaujinta: 2024-05-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 - 11.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45