Ugdymo aplinka

UGDYMO APLINKOS:

Socialinė emocinė aplinka
Socialinė emocinė mokyklos aplinka ir gera mokinių savijauta turi įtakos ir jų pasiekimams: mokiniai pasiekia aukštesnius mokymosi rezultatus, jei mokykloje rečiau patiria patyčias.
Mokykloje patvirtintas Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus „Vyturio“ pradinėje mokykloje tvarkos aprašas. (2018 m.) Aprašo paskirtis – padėti mokyklai užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
Gyvenimo įgūdžių formavimui skirtos veiklos:
- saugios elgsenos kelyje ir kitose pavojingose gyvenimo situacijose pamokos;
- socialinių įgūdžių užsiėmimai.
1-4 klasėse vykdoma programa „Antras žingsnis“ padeda mokiniams ugdytis socialinius emocinius įgūdžius, stiprinti mokinių atsparumą neigiamai aplinkos įtakai, kurti brandžius tarpasmeninius santykius.

Fizinė aplinka

Klasių patalpos – ergonomiškos. Mokiniams sudaromos sąlygos mokytis individualiai, porose ar grupėse. Šiuolaikinės technologijos, naudojamos ugdymo proceso metu, suteikia galimybę mokiniams plėtoti pažintinius gebėjimus, ugdytis informacinį raštingumą.
Sporto salėje, aktų salėje mokiniai turi galimybę ugdytis meninius, fizinius gebėjimus.
Mokyklos teritorijoje esantis Sporto aikštynas,  žaidybinės erdvės, tikslinės paskirties erdvės (lauko klasės), poilsiui skirtos erdvės  - tai sąlygas mokiniams aktyviai, kūrybiškai veikti lauke.

Atnaujinta: 2024-05-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45