Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKA 2024-05-14 13:51:42 128.72 KB
PRANEŠIMAS APIE MOKINIO NEDALYVAVIMĄ UGDYMO PROCESE (PRIEDAS NR. 1) 2024-05-14 13:51:21 17.5 KB
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYLOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKA 2023 m. 2024-04-15 15:52:08 288.88 KB
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) LANKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS 2023-09-11 14:50:37 358.96 KB
KRIZIŲ VALDYMO TVARKA 2024-05-10 15:48:11 288.88 KB
Vilniaus „Vyturio" pradinės mokyklos DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2023 m. 2023-09-11 14:51:12 299.25 KB
DĖL VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS BEVILTIŠKŲ SKOLŲ PRIPAŽINIMO, APSKAIČIAVIMO IR NURAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-09-11 14:49:55 215.59 KB
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYKLOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-11 14:47:34 457.32 KB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 566.25 KB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-11-13 11:21:39 378.31 KB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-12-06 14:33:04 368.41 KB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 378.1 KB
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ) KVALIFIKACIJOS TVARKA 2.53 MB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖJE MOKYKLOJE 2023-12-20 11:02:15 1.36 MB
VILNIAUS „VYTURIO" PRADINĖS MOKYKOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA 2.58 MB
VILNIAUS „VYTURIO “ PRADINĖS MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 410.22 KB
VILNIAUS „VYTURIO“ PRADINĖS MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKA 2024-04-17 11:42:39 425.4 KB
MOKINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO ALGORITMAS 2024-05-14 13:50:25 87.58 KB