Erasmus+ projektas


Erasmus+ projektas „Technologijos kūrybai".

Projekto kodas: 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078617

Projekto tikslas - įgyti ir patobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, įgalinančias sistemiškai įtraukti STEAM veiklas į mokymą(si), siekiant ugdyti mokinių būtinas kompetencijas ateities profesijai pagal parengtą STEAM mokymosi modelį mokykloje.
Sukurta mokytojų komanda, kuri siekdama įgyvendinti projekto tikslą, dalyvavo ir kėlė kvalifikaciją dviejuose 5 d. mokymuose FabLab dirbtuvėse Portugalijoje (3 dalyviai), 7 d. mokymuose Islandijoje (2 dalyviai).
Po kvalifikacijos tobulinimo kursų buvo patobulintos dalykines dalyvavusių kursuose mokytojų kompetencijos. Pasidalinta gerąja patirtimi ir idėjomis su mokyklos mokytojais, siekiant padidinti jų įsitraukimą į STEAM ugdymą. Pristatyti inovatyvūs ugdymo metodai (projektu grįstas metodas), atliktos STEAM veiklos ugdymo(si) procese.  Sistemiškai įtraukdami ir integruodami STEAM veiklas į kasdienį ugdymąsi, skatintume mokinių iniciatyvas, aktyvumą, smalsumą, domėjimąsi STEAM dalykais. Tuo pačiu pasiruoštume dirbti atnaujintoje, šiuolaikinėje mokykloje, kurioje mokiniai ugdytų(si) kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti ir spręsti problemas, vystyti pozityvias vertybes.

Atnaujinta: 2023-06-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45