Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

2021 metai

 

2022 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  I ketv.
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2101,66 2 2234,75
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1
Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojas 1490,98 25 1460,69
Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas,  soc.pedagogas, spec.pedagogas, mokytojo padėjėjas) 1013,69 8 1019,19
IT administratorius, administratorius 1246,38 2 1033,06
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris 1
Bibliotekos darbuotojas 1
Sekretoriato vedėjas 1
Pastatų priežiūros darbininkas 907,71 2 995,51
Valytojas 642,00 4 730,00
Budėtojas-sargas, kiemsargis 642,00 6 730,00

 

Atnaujinta: 2023-01-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45