Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

 

2022 metai

 

2023 metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  I ketv.
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2315 3 1999
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1
Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojas 1468 25 1659
Mokytojas padėjėjas 560 9 665
Psichologas - 1 -
Socialinis pedagogas - 1 -
Specialusis pedagogas 1107 2 1058
VDM pedagogas 617 19 661
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas - 1 1
IT specialistas - 1 -
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris 1
Bibliotekininkas 1
Raštinės vedėjas 1
Pastatų priežiūros darbininkas 998 2 1038
Valytojas 642 4 730
Budėtojas-sargas 730 5 826
Kiemsargis - 1 -

 

Atnaujinta: 2023-09-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45