Darbo užmokestis

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2023 metai

 

2024 metai, I ketv.
Suma, Eur darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  Suma, Eur
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1932 3 2287
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1
Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojas 1648 25 1908
Mokytojas padėjėjas 692 10 778
Psichologas - 1 -
Socialinis pedagogas - 1 -
Specialusis pedagogas 1045 2 1350
VDM pedagogas 674 16 742
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas - 1 -
IT specialistas - 1 -
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris 1
Bibliotekininkas 1
Raštinės vedėjas 1
Pastatų priežiūros darbininkas 1074 2 1083
Valytojas 753 6 847
Budėtojas-sargas 828 5 832
Kiemsargis - 1 -

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Atnaujinta: 2024-05-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45