Rasa Adomavičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui