Ugdymo organizavimas

Pradinio ugdymo proceso trukmė

 1. 2022–2023 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.
 2. 2022-2023 m.m. ugdymo procesas skirstomas į  pusmečius:
  I pusmetis      2022-09-01 - 2023-01-22
  II pusmetis     2023-01-23 - 2023-06-07
 3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų). Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos.
 4. Mokinių atostogos 2022–2023 mokslo metais:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 1. 2022–2023 m. m. vasaros atostogų laikotarpis: 2023 m. birželio 8 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
   

 

Atnaujinta: 2023-05-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45