Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Vadovauja

Pradinio ugdymo mokytojai

1.

Meilutė Stungytė Pradinio ugdymo mokytoja  mokytoja metodininkė

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)

1 a kl. mokytoja

2.

Laima Versiackaitė

Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
1 b kl. mokytoja

3.

Božena Zelenko Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja Pradinis ugdymas (VDU) 1 c kl. mokytoja

4.

Laura Mateikienė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja

Pradinis ugdymas (VDU)

1 d kl. mokytoja

5.

Erika Žemaitienė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė  

2 a kl. mokytoja

6.

Rasa Adomavičienė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Rusų kalba ir literatūra (VU)
Pradinis ugdymas (VPU)

2 b kl. mokytoja

7.

Žydrūnė Kalinauskienė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Ikimokyklinis ugdymas (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)

2 c kl. mokytoja

8.

Violeta Karvelienė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Ikimokyklinis ugdymas (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU);

2 d kl. mokytoja

9.

Jurgita Černiauskienė Pradinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja 

Pradinis ugdymas (VPU);
Socialinio darbo magistras (Mykolo Romerio universitetas)

3 a kl. mokytoja

10.

Romalda Sadovnikienė  Pradinio ugdymo mokytoja vyresnioji
mokytoja
Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)
3 b kl. mokytoja

11.

Rūta Norvilienė 

Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija (KU);
Pradinis ugdymas (LPKI)

3 c kl. mokytoja

12.

Danguolė Ona Daukšienė  Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė 

Rusų kalba ir literatūra (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)

3 d kl. mokytoja

13.

Eglė Noreikienė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas (VPU)

4 a kl. mokytoja

14.

Danutė Rulevičiūtė Pradinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas (VPU)
Lietuvių k. ir literatūra (VPU);

4 b kl. mokytoja

15.

Vaida Dunaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas (VPU)

4 c kl. mokytoja

16.

Margarita Savickė Pradinio ugdymo mokytoja mokytoja

Istorija (LEU);
Politikos mokslai (Mykolo Romerio universitetas)

4 d kl. mokytoja

17.

Aldona Ščiukaitienė Pradinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja  Pradinis ugdymas (Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas)  4 e kl. mokytoja
Mokytojai dalykininkai

18.

Rasa Januškevičienė Pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytoja mokytoja metodininkė

Fizika, informatika ir skaičiavimo technika (VPU);
Pradinis ugdymas (VPU)

 
19.

Rima Slavinskienė

Anglų kalbos mokytoja

vyresnioji mokytoja

Prancūzų, anglų kalba (VPU)

 

20.

Loreta Jucaitytė

Anglų kalbos mokytoja vyresnioji mokytoja

Edukologija  (pradinis ugdymas) (ŠU);
Anglų filologija (VPU)

 

21.

Živilė Junevičiūtė

Šokių mokytoja

     

22.

Asta Šadreikienė

Šokių mokytoja

mokytoja 
metodininkė

Šokio mokytoja (VK); 
Pradinis ugdymas (ŠU)

 

23.

Lina Žiupsnienė Muzikos mokytoja mokytoja 

Chorinis dirigavimas (Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesnioji
muzikos mokykla);
Ikimokyklinis ugdymas (VPI)

 

24.

 Deimantė Ramanavičienė Muzikos mokytoja mokytoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija  

25.

Rima Paškelevičienė

Tikybos mokytoja mokytoja metodininkė Religijos mokslai (VPU);
Religijos magistras (LEU)
 
Visos dienos mokyklos grupės mokytojos

26.

Danguolė Rakauskienė 

Pailgintos dienos grupės mokytoja   Ikimokyklinis auklėjimas
(Vilniaus pedagoginė mokykla)
 

27.

Marija Pranskuvienė

Pailgintos dienos grupės mokytoja      

28.

Birutė Grigaitienė

Pailgintos dienos grupės mokytoja   Chemijos – biologijos specialybė, VPU  

29.

Danguolė Ratkevičiūtė Pailgintos dienos grupės mokytoja   Technologijų bakalauras (LEU)  
30.

Kristina Jancikevičienė

Pailgintos dienos grupės mokytoja      

 

 

 

Atnaujinta: 2023-12-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45