KAS BUVO PIRMAS - VIŠTA AR KIAUŠINIS?

Vasario 9 d. į mokyklos laboratoriją buvo atvežtas kiaušinių inkubatorius, į kurį buvo sudėta 70 įvairių spalvų ir dydžių vištų kiaušinių. Šiame inkubatoriuje su automatine oro ventiliacija buvo palaikoma vidutinė 37,5 laipsnių temperatūra ir kantriai laukiama, kol pasirodys pirmasis viščiukas. Vasario 27 d. viščiukai pradėjo ristis. O kokie jie įvairūs: didesni, mažesni, gelsvi, juodi, margi, pilki... Kasdien mokiniai kartu su mokytojomis skubėjo aplankyti viščiukų, stebėjo, kaip jie ritasi iš kiaušinio, kaip po pusvalandžio jau bėgioja. Ste­bė­to­jų, kaip au­ga viš­čiu­kai, ne­trūko kiek­vie­ną die­ną, ki­ti net po ke­lis kar­tus at­bė­go pa­si­žiū­rė­ti. Mokiniai mokė viščiukus lesti, gerti vandenį, galvojo jiems vardus. 
Iš­si­ri­to 57 pū­kuo­ti, minkš­tu­čiai viš­čiu­kai, su­teik­da­mi be­ga­lę džiaugs­mo ir vai­kams, ir mokyklos dar­buo­to­jams. Pe­da­go­gės sa­ko, kad to­kia edu­ka­ci­nė pro­gra­ma nau­din­ga vi­siems, nes šian­dien jau ir ne­ma­žai suau­gu­sių­jų nė­ra ma­tę ką tik iš­si­ri­tu­sio viš­čiu­ko.

Nuotraukos:
Božena Zelenko

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos