Tyrimai ir testų rezultatai

TIMSS tyrimo rezultatai

Skelbiame apibendrintus mokyklos mokinių,  2019 m. pavasarį dalyvavusių tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime IEA TIMSS 2019, testų rezultatus ir trumpą informaciją bei paaiškinimus apie siunčiamus duomenis.
Pagrindinio tyrimo IEA TIMSS 2019 rezultatai
Trumpa informacija ir paaiškinimai apie mokykloms pateikiamus rezultatus

Skelbiame apibendrintus mūsų mokyklos mokinių, 2017 pavasarį dalyvavusių Tarptautinio matematikos ir gamtos mokslų pilotinio tyrimo TIMSS 2019 kompiuteriniame testavime, rezultatus.

Pilotinio tyrimo rezultatai;
TIMSS2019 pilotinis kompiuterinio testavimo rezultatai;
Paaiškinimai dėl lentelėje ir grafikuose naudojamų sąvokų ir žymenų

Apibendrinti  mokyklos mokinių, 2017 m. pavasarį dalyvavusių Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų pilotiniame tyrime TIMSS 2019, rezultatus.

Paaiškinimai dėl lentelėje ir grafikuose naudojamų sąvokų ir žymenų

​Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos  mokinių, 2014 metų pavasarį dalyvavusių Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų IEA TIMSS 2015 bandomajame tyrime.

Standartizuotų testų apibendrinti rezultatai

Skelbiame Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) apibendrintus 2 – ųjų  ir 4 – ųjų klasių rezultatus (2019 m.
2 – ųjų klasių rezultatai
4 – ųjų klasių rezultatai
Skelbiame Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) apibendrintus 2 – ųjų  ir 4 – ųjų klasių rezultatus (2018 m.)
2 – ųjų klasių rezultatai
4 – ųjų klasių rezultatai
Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) apibendrinti 2 – ųjų  ir 4 – ųjų klasių rezultatai (2017 m.). 
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) tikslas – skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius.

2 – ųjų klasių rezultatai
4 – ųjų klasių rezultatai

 

Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos antrųjų klasių diagnostinių testų ir ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrinti rezultatai (2016 m.)

Diagnostinių ir Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms  ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
Diagnostinių testų taikymas mokyklose 2016 m. mokyklos ataskaita (2 klasė);
Diagnostinių testų taikymas mokykose 2016 m. mokyklos ataskaita (4 klasė).


Skelbiame Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos ketvirtųjų klasių standartizuotų testų apibendrintus rezultatus (2015 m.)
Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Plačiau apie tai skaitykite nacionalinio egzaminų centro svetainėje.

Atnaujinta: 2021-12-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 14.00 - 14.45